22 Feb 19 april 2017: Hälsa på lunchen

Lunchföreläsning: Jenny Nyberg föreläser på Stadsbibliotekets trappscen.

Titel: Motion för hjärnan

Tid och plats: 19 april kl. 12.00. Vuxeninstitutet Korsholm Finland.

Hälsa på lunchen – Motion för hjärnan

Läs mer på: http://www.halsolots.se/kalender