Hjärnan

Hjärnan är vårt mest komplexa organ och kontrollerar flertalet av de biologiska processer som pågår i kroppen. Vår omvärld och den miljö vi lever i förändras hela tiden och vi måste lära oss nya saker och lagra ny information. För att kunna göra detta så behöver vår hjärna kunna anpassa sin struktur. Vår hjärna omformas och anpassar sig hela vårt liv, detta kallas för hjärnplasticitet. Har vi en bra hjärnplasticitet så är det en förutsättning för återfå funktioner efter skada och sjukdom i hjärnan.

Hjärnceller

Vi kan själva påverka vår hjärnas plasticitet genom att vara fysiskt aktiva. En stor mängd forskning visar på de positiva effekterna av fysisk aktivitet på hjärnans hälsa och funktion. Det förbättrar barns skolprestationer, minskar risk för mentala och neurologiska sjukdomar, minskar negativa effekter av stress och ökar våra mentala funktioner som minne och inlärning.

Ett ytterligare sätt att förbättra vår hjärnas plasticitet är genom att leva ett berikat liv. Detta innebär ett liv där dina sinnen får mycket stimulans, du lär dig nya saker, har intressanta upplevelser, mår bra och socialiserar med andra människor. Ett varierande och innehållsrikt liv helt enkelt!

Läs mer om hjärnans plasticitet

Läs mer om hjärnan och fysisk aktivitet

Läs mer om hjärnan och berikad miljö

 

Film

Filmat på Vetenskapsfestivalen – URPlay  (01:12:56)

Fysisk aktivitet är en förutsättning för aktiv hjärnverksamhet, och det gäller hela livet. I detta panelsamtal diskuteras hur vi går vidare så att den numera forskarstödda tesen får genomslag – i skola och undervisning, i arbetsliv och i samhällsfunktioner, i idrott, hela livsresan. Medverkande: Georg Kuhn, professor i regenerativ neurovetenskap, Ingibjörg Jonsdottir, professor i stressmedicin, Anneli Hulthén, tidigare ordförande i kommunstyrelsen i Göteborg, Lina Bunketorp, forskare och fysioterapeut, Anna Iwarsson, författare och folkhälsobildare och Mats Nahlbom, lärare. Moderatorer: Kalle Selander och Thomas Lindén. Inspelat på Göteborgs universitet den 16 april 2016. Arrangörer: Göteborg & Co och Brain Athletics.

I pressen

Så laddar du hjärnan, intervju med Jenny Nyberg i Frontview Magazine