Category
Medlemmar

Aadu Ott, född 1940, är docent vid Göteborgs universitet i fysik och samtidigt professor emeritus i ämnesdidaktik. Hans koppling till Brain Athletics emanerar från hans intresse för att koppla ihop teknik och fysik med humanbiologi. Han vill återföra lärandets och det biologiska livets grund till hjärnans funktion. Exempelvis påverkas såväl mental – som fysisk hälsa av att kroppen hålls i form.

Grekernas gamla ordstäv ”en sund själ i en sund kropp” kunde stå som motto för BrainAthletics. Till skillnad från grekernas empiriska vetande kan emellertid modern hjärnforskning ge oss belägg för vikten av att beakta fysisk aktivitet som grund för hjärnans kognitiva utveckling. Därav Aadus intresse för sammanställningen av Brain med Athletics.