Category
Medlemmar
24-årig läkarstudent med specialintresse för neurologi och löpning.
Älskar att träna och vill sprida budskapet om fysisk aktivitet och hjärnhälsa till så många som möjligt.