Category
Funktionshinder Rörelsen

Ett liv som räddas ska också levas!

Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft arbetar för människor med förvärvad hjärnskada och deras närstående. Vi verkar för effektiv rehabilitering, ökad kunskap och förbättrat stöd för att minimera konsekvenserna av förvärvade hjärnskador.

Vi arbetar också förebyggande och stimulerar forskning och utveckling. Vi driver nu ett projekt för att ta fram modeller för förbättringar inom åtta olika samhällsområden.

Läs mer www.hjarnkraft.se Göteborgssidan www.hjarnkraftgoteborg.se
Facebook Hjärnkraft Västra Götaland