Category
Styrelsemedlemmar

Mikael Mattsson

Rörelse som drivkraft
Hur kan vi bli mer luststyrda i våra val, i våra relationer och i våra prestationer? Hur kan vi använda fysisk rörelse som en katalysator för annan utveckling? Det skall vara gott att leva och det skall vara gott att arbeta! Och hur kan vi börja tro, fullt ut, att vi är värdefulla både som individer och organisationer?
Detta är några av de viktigaste frågeställningarna författaren och organisationskonsulten Mikael Mattsson arbetat med i över 25 år. Idag är Mikael bl.a. strategisk partner till vd och ledningsgrupper som vill ta ett helhetsgrepp på sin organisationsutveckling.