Roar Vik

Titel

Suppleant

Category
Medlemmar

Roar Vik

Under mina snart 20 år i Sverige har jag haft nöjet att driva ett antal bolag som VD, har haft diverse styrelseuppdrag (bl.a. inom Industrivärden/Handelsbankssfären)
och har byggt upp ett stort kontaktnät som jag hoppas kan tillföra Parkinsonverksamheter och hjärnforskningen mycket framöver.

Sommaren 2009 började jag känna att inte allt stod rätt till med kroppen och sedermera fick jag diagnosen Parkinson.
Jobbade ändå för fullt tills våren 2012 då jag blev sjukskriven och har sen augusti 2014 statusen “sjukpensionär”.
Jag har valt att vara öppen med min diagnos och har tagit på mig rollen som Parkinson-ambassadör gentemot näringslivet
för att visa att det med vissa begränsningar fortfarande går att leva ett hyfsat normalt liv…