Låt oss presentera vår huvudsponsor – Positivum

Positivum AB är ett vård- och omsorgsföretag med inriktning på boenden med insatser enligt SoL. Träningslägenheter och akutboenden för ensamkommande ungdomar och familjer, unga och vuxna med psykosocial- och psykiatrisk problematik samt funktionsshinder.

Kontaktperson Beatrice Wikner

Läs mer om samarbetet mellan Positivum och Brain Athletics.

Samarbetspartners

+
+
+
+
+

Idrottsrörelsen

Funktionshinder-rörelsen

+