Bli medlem

Alla är välkomna att bli medlem i Brain Athletics! Vill du hjälpa till att sprida kunskapen om vikten av fysisk aktivitet för vår hjärnas hälsa och funktion? Bli medlem! Som medlem stöder du forskningen kring detta ämne, kunskapsspridning genom föreläsningar, innovativ samverkan mellan intressenter, idrottsarrangemang och därmed folkhälsan. Fler medlemmar ger oss en ökad tyngd … Fortsätt läsa Bli medlem