Category
Styrelsemedlemmar

Kjell Selander är ordförande i Brain Athletics, med i styrelsen för Sävedalens AIK, engagerad i Göteborgs Friidrottsförbund. Jobbar för Göteborgs stad med placering av hemlösa civilt. Brinner för att forskningen i allmänhet och hjärnforskning i synnerhet ska vävas in i idrottsvärlden, i skolor, i arbetsplatser, i alla samhällsinstitutioner och för alla beslutsfattare. Brain Athletics ska vara en innovativ, kreativ plattform där vi möts för att snillrikt sprida budskapet om sambanden mellan fysisk träning, hjärnhälsa, kreativitet och stimulerande miljö. Vi samlar in pengar för att stödja forskningen och för att stärka idrotten. Nya vägar och samarbeten är en ledstjärna. Vi ska ha roligt  tillsammans och inte fastna i gamla former och vi ska komma från alla håll. Vi får inte heller glömma bort de som redan drabbats – samarbeten med Hjärnkraft, Strokeföreningen, Neuroförbundet, Parkinsonföreningen och alla andra är viktiga.