Göteborgsvarvet

Ett halvmaratonlopp som årligen arrangeras av Göteborgs Friidrottsförbund i maj i Göteborg. Är ett av världens största långlopp, sett i antal deltagare.

Kanozi arkitekter

En arkitektbyrå som drivs av att skapa kreativ och formstark arkitektur. En god arkitektur påverkar människor positivt och leder till ett mer socialt och ekologiskt hållbart samhälle. Företagsmedlem i Brain Athletics

Sävedalens AIK (SAIK)

En idrottsklubb grundad 1933 som idag består av tre sektioner: Friidrott, Orientering och Skidor. Har även motions- och träningsaktiviteter för alla åldrar. Har stöttat hjärnforskning via Göteborgs Jubileumslopp och Premiärloppet.

Rotpartner

Levererar kvalificerade konsulttjänster till dig som ska bygga, utveckla eller renovera fastigheter. Både bostäder och kommersiella. Företagsmedlem i Brain Athletics

Göteborgs Juileumslopp

En 10 km lopp i Göteborg som går i september månad. En del av anmälningsavgiften går till forskning kring hjärnan och fysisk aktivitet. Heter Jubileumsloppet sen 2019

Stiftelsen Peter Erikssons minnesfond för hjärnforskning

Stiftelsens ändamål är att stödja och främja vetenskaplig forskning kring skador och sjukdomar i hjärnan med inriktning mot regenerativ neurovetenskap och rehabilitering.
Fördelar pengar till forskning.

Strokeföreningen

En ideell, intresseorganisation för de som har fått stroke, anhöriga och andra intresserade. Arbetar för att sprida kunskap om stroke, dess riskfaktorer, symtom och konsekvenser.

Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft

En intresseorganisation för människor med förvärvad hjärnskada och deras närstående. Verkar för effektiv rehabilitering, ökad kunskap och förbättrat stöd för att minimera konsekvenserna av förvärvade hjärnskador.

Göteborgs stad

Social resursförvaltning erbjuder göteborgarna många tjänster inom det sociala området. Arbetar bl.a. med flyktingar, missbruk, hemlöshet, utsatta barn och familjer, fältarbete, funktionsstöd. Samarbete via Fysikprojektet och Musikprojektet

Idrottsföreningen Kville

En ideell förening som grundades 1921 och bedriver en öppen och bred friidrottsverksamhet. Har stöttat hjärnforskning ända från starten av Göteborgs Jubileumslopp.Har även via Lindholmenstafetten stöttat BA och hjänrforskningen.

Göteborgs kvinnliga idrottsklubb (GKIK)

Grundades 1927 och är den äldsta, ännu verksamma kvinnliga idrottsklubben i Sverige. Fokuserar på friidrott och basket för alla åldrar och ambitionsnivåer. Har via Göteborgs Jubileumslopp stöttat hjärnforskning

STENA

Ett av världens ledande rederier inom sjöfartsområdena passagerartrafik, bulktransporter och lasttransporter. Bedriver även dotterbolag inom fastighets- och återvinningsbranschen.
-Sökt stöd att aktivera personal.

StrokeInVest

Stiftelsen Strokeforskning i Väst, arbetar ideellt med att stödja strokeforskning i Västsverige och vill särskilt stimulera tvärvetenskaplig forskning.

Strokecentrum väst

En dynamisk mötesplats för samarbete och kunskapsutbyte mellan strokeforskare i Västra Götalandsregionen. Vill kraftfullt stärka strokeforskningen i Västra Götalandsregionen. Dialogpartner sen starten på BA.

Optimore

Organisationskonsulten och författaren Mikael Mattsson som tillsammans med svenska och internationella företag integrerar medarbetarnas förutsättningar med organisationernas visioner.

Neuroförbundet

En ideell organisation som arbetar för att förbättra livssituationen för sina medlemmar med neurologiska sjukdomar och skador samt för deras anhöriga och närstående.

Radisson Blu

Radisson Blu Riverside Hotel i Göteborg uppskattas av både affärs-och fritidsresenären med sin närhet till Lindholmen Science Park.Har stött hjärnforskningen sen starten av Göteborgs Jubileumslopp och insamlingen av pengar till hjärnforskningen. Har bjudit på åtskilliga hjärnfrukostar.

Positivum

Bedriver stödboende för ungdomar med psykosocial problematik, familjehemsvård, öppenvård, HVB-hem, kvinnojourer, boende med stöd för unga vuxna samt en gymnasieskola. Sökt kompetens för att aktivera ungdomar fysiskt.

Självklart

Verksamhetsutvecklaren Jeanette Söder som arbetar med att stärka färdigheter i att bygga förtroendefulla relationer som gagnar samtliga inblandade parter.

Mersmak kommunikation

Kajsa Asp Jonson är journalist och inspirerande föreläsare med spetskompetens inom mat, hälsa och medicin, och helhetssyn på fysisk och mental prestation. Leg dietist, hälsoinspiratör, föreläsare och moderator.