Årsmötet

Så hölls då det länge uppskjutna årsmötet för åren 2019, 2020 och 2021.

Eftersom mötet var digitalt hade vi närvaro från så avlägsna orter som Helsingfors och Stockholm. Mötet samlade fler deltagare än nåt annat årsmöte Brain Athletics haft tidigare. Flera nya medlemmar hedrade mötet med sin närvaro och tillförde ny energi. Ett årsmöte är ju inte vikt åt visionärt tänkande men den stora entusisasmen lyste ändå igenom alla siffror och berättelser om verksamhet som i några fall hade upp till tre år på nacken.

Covidåren har visserligen förlamat det mesta av föreningsaktiviteterna men föredrag har hållits, löpträningar bedrivits, diskussioner hållits och deltagande i ett par arrangemang har visat att vi lever än.

Det inte utsedda men ändå fungerande verkställande utskottet har skött det löpande och vi är evigt tacksamma mot vår kassör Björn Wannebo som gjort det stora arbetet.

Revisionsberättelsen godkändes och ansvarsfrihet medgavs styrelsen. Tack till revisorn Annika Petersson.

Styrelsen blev i stora drag omvald, men vi välkomnar Claes Berglund som hoppar in i stället för avgående Björn Wannebo. Claes har varit i kontakt med oss sne starten-då som anställd på vår dåvarande partner GöteborgsPosten

Vi kommer att hålla ett konstituerande styrelsemöte innan jul och även specificera vår verksamhetsplan.

Tack alla för ert engagemang. Det ska bli uppgifter åt oss alla,lovar jag.

Det ska bli spännande det här. Så mycket duktigt folk.

Kjell Selander

ordförande för styrelsen i Brain Athletics

Vår stolta logga

Lämna ett svar