Hjärnan

Hjärnan är vårt mest komplexa organ och kontrollerar flertalet av de biologiska processer som pågår i kroppen. Vår omvärld och den miljö vi lever i förändras hela tiden och vi måste lära oss nya saker och lagra ny information. För att kunna göra detta så behöver vår hjärna kunna anpassa sin struktur. Vår hjärna omformas och anpassar sig hela vårt liv, detta kallas för hjärnplasticitet. Har vi en bra hjärnplasticitet så är det en förutsättning för återfå funktioner efter skada och sjukdom i hjärnan.

Vi kan själva påverka vår hjärnas plasticitet genom att vara fysiskt aktiva. En stor mängd forskning visar på de positiva effekterna av fysisk aktivitet på hjärnans hälsa och funktion. Det förbättrar barns skolprestationer, minskar risk för mentala och neurologiska sjukdomar, minskar negativa effekter av stress och ökar våra mentala funktioner som minne och inlärning.

Ett ytterligare sätt att förbättra vår hjärnas plasticitet är genom att leva ett berikat liv. Detta innebär ett liv där dina sinnen får mycket stimulans, du lär dig nya saker, har intressanta upplevelser, mår bra och socialiserar med andra människor. Ett varierande och innehållsrikt liv helt enkelt!

Läs mer om detta i dessa artiklar