Centrum

Hjärnan står i centrum för alla mänskliga aktiviteter. Därmed blir forskningen applicerbar på alla livets aspekter. Forskningen förklarar intuitiv och nedärvd kunskap, den reviderar gamla sanningar och ger oss samtidigt möjligheten att häva blockeringar som utgörs av gamla fördomar och tankemönster. Den visar även att många av våra vanligaste folksjukdomar (som stroke, Alzheimers, depression, tidig demens, m.fl) har större orsakssamband med människors livsstil än vad man tidigare trodde.

Samband

Det finns ett säkerställt samband mellan fysisk träning och hjärnhälsa. Fysisk träning är en svårslagen metod att minska risken för ovannämnda sjukdomar. Hjärnforskningen i Göteborg har spetskompetens på området. Det finns vidare ett bekräftat samband mellan fysisk träning, inlärning och kreativitet. Forskning som fokuserar på förbättring av specifika idrottsprestationer, är ytterligare ett intressant framtidsområde.

Idrotten

Många aspekter av idrotten är intressanta för hjärnforskningen. Idrotten främjar folkhälsan, utmanar de mänskliga gränserna, kanaliserar urgamla drivkrafter, skapar gemenskap och samarbete. Den fostrar våra ungdomar och har en unik förmåga att nå ut till människor. Det här är funktioner som är otroligt kompatibla med forskningsfältet.

Motivation

Brain Athletics tror helhjärtat på sambandet mellan fysisk träning, gemenskap, hjärnhälsa och kreativitet. Vi tror att det skapar avgörande motivation för goda livsstilsval. För oss ligger det mycket i det gamla talesättet ”En sund själ i en sund kropp” – en tes som om möjligt står sig ännu starkare när vetenskapen för den i bevis.

Win Win-Koncept

Brain Athletics vill stötta hjärnforskningen ekonomiskt och genom att hjälpa till att föra ut folkhälsobudskapet. Hjärnforskningen ger ytterligare tyngd åt redan kända argument att röra på sig, något som idrottsrörelsen alltid sett som sitt budskap. Tillsammans kan vi göra ännu mer skillnad.