VÄLKOMMEN TILL

Brain Athletics

Brain Athletics är en idéburen rörelse som är grundad i ett nära samarbete mellan idrotten, hjärnforskning, arbetslivet och funktionshinder-rörelsen

Brain Athletics stöder vetenskaplig forskning som visar att regelbunden fysisk aktivitet förbättrar hjärnans hälsa och funktioner. Hjärnan stärks och strukturer formar om sig så att risken för sjukdomar som demens, stroke och depression minskar, inlärningskapaciteten ökar och minnesfunktioner och exekutiva funktionerna förbättras. Regelbunden fysisk aktivitet har även stora positiva effekter på psykiskt välmående.

Nyheter

Tre anledningar varför ni bör bli medlem i Brain Athletic

1

Stöd hjärnforskningen

2

Främja folkhälsan

3

Öka kunskapen

samarbeten/stöd/företagsmedlemmar

HJÄRNAN STÄRKS AV

RÖRELSE HELA LIVET

Det finns ett säkerställt samband mellan fysisk aktivitet och hjärnans hälsa och funktion

Kontakta oss!

Vi välkomnar stöd och samarbeten. Undrar du någonting så kontakta oss: info@brainathletics.se