Kjell Selander

Kjell Selander
Ordförande

Jag brinner för att forskningen i allmänhet och hjärnforskning i synnerhet ska vävas in i idrottsvärlden...

Jenny Nyberg

Jenny Nyberg
Vice ordförande

Jag forskar om hjärnans hälsa och hur den påverkas av bland annat fysisk kondition och är doktor i ...

Björn Wannebo

Björn Wannebo
Kassör

Jag är ordförande i Strokeföreningen i Göteborg och ledamot av styrelsen i StrokeRiksförbundet ...

Kajsa Asp Jonson
Sekreterare

Jag har i hela mitt liv varit nyfiken på vad som händer i kroppen när man äter. På senare tid har jag blivit ...

Kerstin Söderberg

Kerstin Söderberg
Ledamot

Jag började engagera mig i Brain Athletics när jag blev ombudsman för Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft ...

Mikael Mattsson

Mikael Mattsson
Ledamot

Jag har arbetat i snart 30 år med organisations- och relationsutveckling där jag bl.a. är strategisk...

Mats Nilsson

Mats Nilsson
Medlemskoordinator

Jag är sjöingenjör hos Stena Line och jobbar med fartyg. De senaste 5 åren med focus på alternativa ...

Jeanette Söder
Valberedning

Jag är verksamhetsutvecklare och arbetar med att stärka färdigheter i att bygga förtroendefulla relationer som ...