Valberedning

Jag är verksamhetsutvecklare och arbetar med att stärka färdigheter i att bygga förtroendefulla relationer som gagnar samtliga inblandade parter. I mitt företag Självklart så hjälper jag organisationer att skifta från pliktskyldiga lydnadskulturer till hälsofrämjande ansvarskulturer.

Jag är övertygad om att människor som får verka i en arbetsmiljö där de känner sig betydelsefulla, kompetenta och omtyckta har en större vilja att vara delaktiga i att utveckla framgångsrika och värdeskapande organisationer. För mig är det stimulerande att få verka i en förening som också påvisar sambandet mellan arbetsmiljö och hjärnhälsa som Barin Athletics gör.

Facebook
Twitter
LinkedIn