Vår historia – det var så här det började.

Den första tanken för vad som kom att bli föreningen Brain Athletics väcktes på Vetenskapsfestivalen, vid en föreläsning om kondition kopplat till fysisk och psykisk hälsa senare i livet. Kjell Selander hörde hjärnforskaren Georg Kuhn berätta om sina forskningsprojekt och såg möjligheten att knyta ihop det han brinner för: idrott i förening och forskning om hur hjärnan påverkas av fysisk aktivitet.

Kjell Selander har i ett tiotal år intresserat sig för hjärnforskning. Fröet till det som idag är Brain Athletics såddes när han lyssnade på Georg Kuhn på Vetenskapsfestivalen 2011 – han berättade om en stor studie om nära samband mellan fysisk kondition hos värnpliktiga, och deras fysiska och psykiska hälsa senare i livet. God kondition och hjärnhälsa, alltså frånvaro av stroke, demens och depression, hängde ihop. Dålig kondition kunde, utöver kroppslig och medicinsk ohälsa, kopplas till sämre hjärnhälsa.

– Det klickade till, säger Kjell Selander entusiastiskt. Jag såg att forskning kring hjärnhälsa kopplat till fysisk aktivitet kan vara ett sätt att motivera människor att träna – och kan vi arrangera ett lopp där delar av anmälningsavgiften går till hjärnforskning blir alla vinnare!

Kjell kontaktade Georg Kuhn och de hade ett möte tillsammans med Christian Blomstrand. Forskarna berättade mer om hur fysisk träning kan påverka cellbildning i hippocampus, och om Peter Eriksson-stiftelsen. Han kom även i kontakt med andra personer i styrelsen bland annat Jenny Nyberg, David Åberg och Maria Åberg samt ordföranden Michael Nilsson.

En förening med vilja och driv

Men Kjell ville bygga upp något nytt med utgångspunkt i ett mer aktivt arbete för att stötta hjärnforskningen kopplat till fysisk aktivitet, med ett namn som berättade mer om verksamheten – och sedan 2015 är Brain Athletics en egen förening.
– Och det var Michael Nilssons australiensiska fru som lade till s:et i Athletics, inflikar Kjell.

Athletics betyder ju också friidrott vilket passade vårt samarbete.

Riksidrottsförbundets chefsjurist samt Anders Prytz hjälpte till att ta fram stadgar och föreningen konstituerades av David Lega som också har medverkat vid seminarier för att bidra med politikerperspektivet och sina egna erfarenheter som elitidrottare. Dock är det än idag Peter Eriksson-stiftelsen som delar ut de forskningsmedel som föreningen samlar in.

Peter Eriksson-stiftelsen

Stiftelsen Peter Erikssons Minnesfond startades till minne av Peter Eriksson som var professor vid Göteborgs Universitet och forskade om hjärnans stamceller och plasticitet. Peter Eriksson fick sitt stora genombrott 1998 då han visade att nya nervceller kan bildas i den vuxna mänskliga hjärnan – något som ingen dittills trott var möjligt. Resultaten var så pass sensationella att de av New York Times utnämnts till 90-talets viktigaste vetenskapliga upptäckt. Han fortsatte att forska kring hur fysisk aktivitet påverkar hjärnans plasticitet och hur fysisk aktivitet bland annat kan behandla depression.

Ordförande är professor Michael Nilsson som var Peters närmaste kollega och vän. I styrelsen sitter även professor Christian Blomstrand, en gång handledare för Peter och en av igångstartarna bakom Brain Athletics , Strokeföreningen, Strokecentrum Väst och mycket annat. Thomas Lindén är vice ordförande.

Samtliga har bistått oss mycket i samband med våra seminarier och föredrag, inte minst på Vetenskapsfestivalen.


Peter Eriksson gick hastigt bort 2007, endast 48 år gammal. Brain Athletics har stark koppling till Peters forskning genom Georg Kuhn som var hans forskarkollega och vän, samt genom Jenny Nyberg, Maria Åberg och David Åberg som doktorerat med Peter som handledare.

Kunskap med bredd och spets

Mycket har hänt sedan tanken på idrottsaktiviteter för att stötta hjärnforskningen föddes hos Kjell Selander (som är föreningens ordförande). Numera arrangerar Brain Athletics egna välbesökta programpunkter om hjärnhälsa på Vetenskapsfestivalen, till exempel 2016 under rubriken Hjärnvägen hela resan. Syftet är att bredda och knyta ihop forskningsrönen och ta dem ut i världen i större sammanhang, till exempel i samverkan med politiker och beslutsfattare, skolor och företag. I styrelse och arbetsgrupper finns representanter från idrotten, från brukarorganisationer, företag och föreningar.

Intentionen är att lyfta och belysa hjärnans hälsa och utveckling i olika perspektiv – såväl förebyggande och ”skötsel” som sekundärprevention, det vill säga att förhindra att ett tillstånd förvärras eller bidrar till andra sjukdomar.

– Vår roll är även som opinionsbildare och vi vill skapa debatter, dialog och föreläsningar i andra sammanhang än Vetenskapsfestivalen, till exempel med debattinlägg och som samverkanspartner för skolor och företag, säger Kjell Selander. Motstånd har vänts till medhåll, och vårt fokus har även breddats till att inkludera fler livsstilsfaktorer och aspekter som kan påverka hjärnhälsan – kost och hälsosamma matvanor, mindre stress, återhämtning, sömn, musik och andra typer av berikande miljöer. Vår uppgift är nu att få ut budskapen och förändra förutsättningarna även för de som behöver det som allra mest, vilket vi bland annat gör via projekt för missbrukare och hemlösa i Göteborgs stad.

– Brain Athletics bygger på samverkan inom många olika områden. Varje styrelsemedlem bidrar med sina kompetenser och viktiga nätverk. I styrelsen finns, utöver en av Sveriges mest kompetenta hjärnforskare, specialister inom fysisk aktivitet, kost, kreativitet, organisationsutveckling, ledarskap, idrottsrörelsen, brukarorganisationer, prevention och hälsa. Vi bidrar till att viktig kunskap förs ut i samhället, och dessutom har vi väldigt roligt ihop.

Text: Kajsa Asp Jonson

En förening med bredd:

  • Idrottsorganisationer: GKIK, Kville IF, Sävedalens IF
  • Företag som vill skapa arbetsplatser där människor trivs och bidrar till samverkan och lönsamhet via ökad kreativitet, bättre fokus och mindre sjukskrivning.
  • Brukarorganisationer: Strokeföreningen, Hjärnkraft
  • Social resurs inom Göteborgs stad; Musik/Fysikprojektet.

Länkar: