Organisationer och företag är välkomna att bli medlemmar i Brain Athletics!

I ett organisationsmedlemskap ingår följande:

  • medlemskap för alla anställda upp till 100 anställda
  • rätt att använda medlemskapet i Brain Athletics i den egna marknadsföringen
  • exponering via minst en artikel på vår hemsida
  • möjlighet att genom Brain Athletics få tips och information om ny forskning inom området fysisk aktivitet och hjärnans hälsa
  • möjlighet att delta i ett frukost- eller lunchseminarium för medarbetare och/eller kunder med några av de i Brain Athletics verksamma personerna
  • rabatt på de motionslopp BA arrangerar och medverkar i
  • att via medlemskapet stödja forskningen om hjärnans utveckling genom fysisk aktivitet och stimulerande miljö

Vidare får företaget:

  • möjlighet att spegla positiva värderingar vad gäller människosyn och arbetsresultat
  • möjlighet att visa på en hållbar väg till ökad prestations- och relationsförmåga i organisationen

Medlemskapet kostar 10.000 SEK och aktiveras när beloppet är insatt på vårt bankgiro 5003-5757.

Märk inbetalningen med MEDLEM BA + organisationens namn.