Mikael Mattsson

Ledamot

Jag har arbetat i snart 30 år med organisations- och relationsutveckling där jag bl.a. är strategisk partner till vd och ledningsgrupper som vill ta ett helhetsgrepp på sin organisationsutveckling. Ett stort fokus för mig är rörelse som drivkraft då jag hjälper människor att skapa företagsklimat som är stimulerande och produktiva. Jag är även författare till boken Management by Movement om hur den fysiska rörelsen har en positiv påverkan på resultaten. Därför är det naturligt för mig att vara engagerad i Brain Athletics. Jag intresserar mig för frågor som: Hur kan vi bli mer luststyrda i våra val, i våra relationer och i våra prestationer? Hur kan vi använda fysisk rörelse som en katalysator för annan utveckling? Det skall vara gott att leva och det skall vara gott att arbeta! Och hur kan vi börja tro, fullt ut, att vi är värdefulla både som individer och organisationer?
www.optimore.se

Facebook
Twitter
LinkedIn