Jag heter Ann Blomstrand och har arbetat som sjukgymnast och lärare för blivande fysioterapeuter innan jag utbildade mig till läkare med intresse för rehabilitering och förebyggande insatser. Som distriktsläkare i Göteborg hade jag förmånen att bygga upp ett team för tidig och samordnad rehabilitering i Nordost. Senare utvecklade jag metodik för förebyggande insatser. Metoden bygger på att initiera beteendeförändring genom att väcka till egen reflexion kring livsstilen.

Negativa livsstilsval och oförmåga till egen förändring är viktigaste orsaken till många av våra folksjukdomar som högt blodtryck, diabetes, stroke och demens. Min metod ”Hälsolyftet”, www.allmanmedicin.gu.se , prövades vid åtta offentliga vårdcentraler under två år. Omfattande uppföljning visade positiva resultat i nästan alla uppmätta markörer samt upplevd hälsa, fysisk aktivitet och stress. ”Hälsolyftet” omnämns som gott exempel på hälsopromotion.

Mitt engagemang för Göteborgs Jubileumslopp och Brain Athletics sammanhänger med den mångåriga satsning jag gjort för att medvetandegöra om de goda effekterna av fysisk aktivitet generellt och alldeles särskilt på hjärnhälsa. Jag brinner också för att stödja individer som är i ett socialt utanförskap genom att stärka deras egen tilltro till sina möjligheter. Vår aktuella forskning belyser detta.