Mitt namn är Beatrice Wikner och jag driver sysselsättningsfrågor på boende och integrationsföretaget Positivum, vars verksamheter främst riktar sig till ensamkommande flyktingbarn.

Eftersom integration och välmående är två tydliga målsättningar i arbetet med barnen, föreligger även ett stort intresse för hur man kan nå just detta. Brain Athletics budskap att fysisk rörelse reducerar depression och ångest samtidigt som det ökar självkänslan, ligger helt i linje med vad vi önskar för barnen. Att träning och delaktighet inom föreningslivet dessutom bidrar till ett mycket effektivt sätt att integreras i samhället är ytterligare en stor vinst för barnen. Jag vill således verka för att sprida detta budskap och direkt agera utifrån det i form av att introducera föreningslivet och dess verksamheter till målgruppen flyktingar och nyanlända.