Jag heter Christian Blomstrand och är från hjärnforskningens sida en av initiativtagarna till Brain Athletics. Min start som neurobiologisk forskare på 60-talet utgick från fascination av hjärnans komplexitet med stor möjlighet att förändra sig efter omgivningens krav. Hjärnans förmåga att bygga om sig efter en skada som vi redan då såg blev en grundbult för mitt fortsatta intresse för klinisk neurologi och rehabilitering efter hjärn- och ryggmärgsskada.
Hjärnforskningens framsteg har ökat snabbt under 2000 talet. Detta leder till nya synsätt i förebyggande, akuta och rehabiliterande insatser. Mitt långvariga engagemang för folksjukdomen stroke grundas i att sjukdomen är ett gigantiskt globalt problem där möjligheterna att förbättra är stora. Jag arbetar nu som senior professor inom strokeforskning och med att stärka samverkan mellan olika kunskapsområden i Stroke Centrum Väst (SCV) – http://strokecentrumvast.gu.se/ . SCV samverkar nära med Brain Athletics.
Fysisk och mental aktivitet är motor för hjärnhälsa och för framgång i rehabilitering. Tillsammans med en berikad miljö och kulturella stimuli betyder detta att det finns en stor potiential att stärka folkhälsa och öka livstillfredställelse. Samverkan med idrotten i Brain Athletics ser jag som en stor resurs med möjlighet att påverka folkhälsan genom aktiviteter, utbildning och samhällsinteraktion. Hälsoklyftor och ojämlik hjärnhälsa och risk för folksjukdomar som stroke och demens behöver utjämnas i ett hållbart samhälle.