Maria Åberg är kliniskt verksam läkare i allmänmedicin och hjärnforskare. Efter läkarexamen disputerade hon hos Professor Peter Eriksson 2001 med en preklinisk avhandling som handlade om stamceller i den vuxna hjärnan. Maria bedriver en aktiv forskning i neurologi och allmänmedicin, har blivit docent år 2013 och leder en forskargrupp. Genom forskningen har hon blivit engagerad i frågor kring fysisk aktivitet och sitter med i styrelsen för Brain Athletics. Hon är delaktig i organisation och utveckling av Jubileumsloppet.