VAD SKA VI ÄTA FÖR ATT UPPRÄTTHÅLLA FYSISK OCH MENTAL HÄLSA?

Peter Österberg är Brain Athletics ostligaste medlem. Vi träffades när han föreläste på Vetenskapsfestivalen om kreativitet sett ur ett psykologiskt-antropologiskt perspektiv. Peter upprätthöll redan då en tjänst i Helsingfors där…

Fortsätt läsaVAD SKA VI ÄTA FÖR ATT UPPRÄTTHÅLLA FYSISK OCH MENTAL HÄLSA?