Du visar för närvarande Fokus på ungas mat och rörelse: #Peprapporten2019

Fokus på ungas mat och rörelse: #Peprapporten2019

Under de första dagarna i april släpptes Pep-rapporten, en stor enkätundersökning som kartlägger vanorna hos 11.000 svenskar mellan 4 och 17 år. Trots att det är en enkät, där vi ofta förskönar svaren, visar undersökningen att barn har ohälsosamma matvanor och rör sig för lite – liksom befolkningen i stort. Vi vet ju att barn gör som vi gör, inte som vi säger, och även i rapporten framkommer det att det äts mer grönt när familjen äter tillsammans, och att barn till fysiskt aktiva föräldrar rör sig mer än de med föräldrar som är mer stillasittande på fritiden.
Var femte tonåring har minst 5 timmars skärmtid per dag – på sin fritid.
Många barn är med i någon organiserad idrott men deltagandet avtar redan i 9-årsåldern.
Förutsättningarna för hälsa och inte minst de positiva effekter fysisk rörelse har på hjärnan är inte jämlika: Tjejer rör sig mindre än killar, och barn till föräldrar med låg inkomst är de som är minst fysiskt aktiva.

Läs gärna mer i denna artikel hos Kajsa Asp, och lyssna gärna på veckans avsnitt av Friskvårdspodden.

Pep-rapporten 2019 – Fysisk aktivitet

Barn och unga i Sverige rör sig för lite. Få barn kommer upp i 60 minuter fysisk aktivitet per dag vilket är vad bland annat World Health Organization (WHO) rekommenderar. Vi ser dock att barn vars föräldrar själva är fysiskt aktiva rör på sig mer. Så var en god förebild och få till en gemensam rörelseaktivitet tillsammans med dina barn idag!

Publicerat av Generation Pep Torsdag 4 april 2019

Lämna ett svar