BA + Hjärnkraft – en ”perfect match”

Att det pågår ett samarbete mellan Hjärnkraft och Brain Athletics är ingen slump; vi har en matchande agenda. Vi vill att mer pengar ska gå till hjärnforskning, att färre ska råka ut för förvärvade hjärnskador samt att livskvalitén ska höjas hos de som drabbats. De båda föreningarna har också en gemensam nämnare vid namn Kerstin Söderberg, som är ombudsman på Hjärnkraft och styrelseledamot för Brain Athletics. Under åren 2015, 2016, 2017 och 2018 har Hjärnkraft funnits representerade i Göteborgs Jubileumslopp och för oss är det lika självklart som ärofyllt att delta.

Hjärnkraft är en partipolitiskt och religiöst obunden förening som i över 30 år har verkat för att sprida kunskap om traumatiska/förvärvade hjärnskador, för att i slutändan minimera konsekvenserna för såväl de drabbade som omgivningen och samhället i stort. Vi talar för de som inte orkar, eller längre kan, göra det – för att öka förståelsen hos såväl allmänheten som vården och andra samhällsaktörer. I klassisk föreningsanda är vi, vår ekonomi och vårt påverkansarbete ständigt beroende av medlemmar. 

Vi ser hur de drabbades väg tillbaka till livet kantas av oförståelse, isolering och stress; faktorer som står i vägen för en smidig och lyckad rehabilitering. Med vår verksamhet vill vi se ökad aktivering och minskad isolering, med lägre frekvenser av depressioner och smärta, genom såväl aktiviteter som vår mötesplats HjärnPunkten. Vi anordnar årligen en promenad i Botaniska trädgården – ett uppskattat initiativ som kombinerar motion med socialisering och de läkande krafterna av naturen. Vi har även läger, utbildningstillfällen och konferenser; så som Att leva hela livet,som under två dagar i november samlar professionen och politiken för att samtala om vårt hjärteämne; att ett liv som räddas också ska levas.  

Med ny forskning, nya böcker och trender tycker vi oss se hur det allmänna intresset ökar för såväl hjärnan som motion, samt relationen dem emellan. Vi välkomnar detta, och nya medlemmar, med öppna armar! 

Lämna ett svar