Hälsa på lunchen

Lunchföreläsning: Jenny Nyberg föreläser på Stadsbibliotekets trappscen.

Titel: Motion för hjärnan

Tid och plats: 19 april kl. 12.00. Vuxeninstitutet Korsholm Finland.

Hälsa på lunchen – Motion för hjärnan

19 April 2017: Hälsa På Lunchen

Lunchföreläsning: Jenny Nyberg föreläser på Stadsbibliotekets trappscen.

Titel: Motion för hjärnan

Tid och plats: 19 april kl. 12.00. Vuxeninstitutet Korsholm Finland.

Läs mer på: http://www.halsolots.se/kalender

Lämna ett svar